Maar ze worden slechts oppervlakkig aangeraakt: when you look at the het “korte lesplan” duurt een les minimaal 3 minuten <a href="https://datingmentor.org/escort/vancouver/">Vancouver escort service</a> (p

De onderwerpen dekken inderdaad de essenties. 41); voor het “volledig lesplan” behoort elke les “niet langer dan forty-five minuten te duren” (p. 76).

De onderzoeker krijgt ook geen aanwijzingen hoe durante waar meer rationele verdieping te vinden. Voor lectuur verwijzen de zendelingen de- onderzoeker vooral naar het Boek van Mormon, zonder specifieke studiedoelen noch bijkomende informatie. Ook hier overweegt het emotionele: “Gebruik het Boek van Mormon om ervoor te zorgen dat mensen geestelijke ervaringen krijgen, vooral een getuigenis van de- Heilige Geest dat het boek waar is” (p. 116). Hoe de- onderzoeker het Boek van Mormon kan gebruiken als bron van kennis en inzicht, om ook zo youngster overtuiging te komen, vermeldt Predik mijn evangelie niet. Onderzoekers perish geinteresseerd zijn into the religie en hopen op diepgaande gesprekken blijven op hun honger. Niet verwonderlijk dat velen al na de- eerste les afhaken, zeker als de- zendelingen al meteen came across “toezeggingen” beginnen. Gevolg was ook dat vooral een bepaald “type” van onderzoeker overblijft, namelijk wie goed reageert op het affectieve dentro de weinig inhoud verlangt.

I moeten het durven toegeven: onze zendelingen, vaak ook nog gehandicapt door gebrekkige taalkennis, zijn over het algemeen niet bekwaam om met een zelfs maar matig opgeleide persoon een doordacht en gelijkwaardig gesprek te voeren more religie. Een eeuw geleden is actually de kans daartoe veel groter, met daarenboven interessante discussies pass away de leerstellingen van kerken vergeleken om zo “de ware kerk” te vinden.

From inside the zijn doctoraatsstudie onderzocht Kevin Pepper de- invloed van personen op de vorming van zendelingen tijdens hun zending

Tegelijkertijd zijn de- cognitieve behoeften van veel potentiele onderzoekers veranderd. Een eeuw dentro de langer geleden kon je nog argumenteren rond de vraag “welke is de- ware kerk?” dentro de rationele vergelijkingen maken more than priesterschapsgezag dentro de openbaring. Dat are minder related nu, zeker bij jongere generaties. Nu luiden hun vragen eerder: Wat is de zin van het leven? Hoe kan je mij overtuigen dat emergency room leven try na de- dood? Waarom zou ik georganiseerde religie nodig hebben? Waarom laat Jesus bottom dat onschuldige kinderen lijden? Wat doet uw kerk voor het klimaat? Hoe staat uw kerk tegenover vrouwenrechten? Tegenover homoseksualiteit? Tegenover migratie? Onderzoekers found grote interesse for the religie zullen nog andere eigentijdse vragen hebben. Als een alomvattende, kosmische religie biedt het mormonisme antwoorden aan. Maar perish moeten wel behoorlijk verwoord worden. Ervaren lokale leden kunnen hierbij helpen, maar dat kan alleen indien er voldoende leden zijn pass away emergency room qua tijd voor ingezet kunnen worden en indien er geen druk is van de- zendelingen om voort te maken. Ook hier is actually een langere voorbereidingsperiode dan nodig. Dentro de waarom zou zendingswerk ook niet eerst een wederzijdse kennismaking came across andersdenkenden kunnen zijn zodat i van elkaar leren in plaats van te willen bekeren?

dos.4.4 De impression van de zendingspresident

Naast de “opleider” die een beginnende zendeling als collega krijgt, are de- zendingspresident diegene pass away het meeste invloed uitoefent. Zendelingen kijken naar hem op. Ze verwachten aanwijzingen voor doelmatiger zendingswerk dentro de hulp bij persoonlijke problemen. Zendingspresidenten verschillen echter van elkaar qua persoonlijkheid, achtergrond en stijl. Het is voor zendelingen, pass away tijdens hun zending een nieuwe zendingspresident krijgen, altijd benieuwd en vaak bezorgd afwachten.

Hoe een zendingspresident zijn zendelingen stuurt for the het vinden durante onderwijzen van onderzoekers heeft impression op het latere behoud van bekeerlingen. Maar nagenoeg elke zendingspresident laat zich leiden home de- Amerikaanse sfeer pass away succes inside the cijfers meet. Ook de- zendelingen verwachten van hun zendingspresident richtlijnen om sneller dentro de beter contacten te leggen en te dopen. Zoals hiervoor besproken, was het onder meer perish overhaasting die bekeerlingen na de doop sneller doet afhaken. De- zendingspresident moet dus al een bijzonder onafhankelijke dentro de sterke persoonlijkheid zijn om de- attention te veranderen en tegen de sfeer van hogerhand from inside the te gaan.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *